Какви са рисковете от ехокардиография?

Тростераковата и феталната ехокардиография (ехо) нямат рискове. Тези тестове са безопасни за възрастни, деца и бебета.

Ако имате трансезофагеален ехо (ТЕЕ), някои рискове са свързани с лекарството, което ви помага да се отпуснете. Например, може да имате лоша реакция към лекарството, проблеми с дишането и гадене (гадене в стомаха).

Гърлото Ви също може да е възпалено няколко часа след теста. Рядко тръбата, използвана по време на ТЕЕ, причинява леки наранявания в гърлото.

Стресът ехо има някои рискове, но те са свързани с упражнението или лекарството, което се използва за повишаване на сърдечната честота, а не ехото. Сериозни усложнения от стрес тестовете са много редки. Посетете статията за тестовете за стрес в областта на здравните теми за повече информация относно рисковете от този тест.